Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie oraz analizy danych dotyczących korzystania, a także stosowania narzędzi analitycznych

Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies”), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych obszarów naszych stron internetowych i umożliwiają na podstawie uzyskanych informacji optymalne projektowanie stron internetowych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi w użytkowaniu. W tych samych celach wykorzystujemy narzędzia analityczne Adobe Analytics oraz Google Analytics; również w tym zakresie mogą znaleźć zastosowanie cookies.

 

1.    Funkcje oraz stosowanie cookies

a.    Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na tej podstawie możemy np. określić, czy między Państwa urządzeniem a naszymi stronami internetowymi zostało wcześniej nawiązane połączenie, bądź też jaki język lub jakie ustawienia Państwo preferują. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.

b.    Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie cookies.

Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies. Tzn. mogą Państwo anulować stosowanie i również w każdym momencie usunąć cookies, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:

i.        Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies. To ustawienie domyślne można zmienić, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie *Blokuj cookies*.

ii.       Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w instrukcji producenta Państwa przeglądarki, względnie urządzenia.

iii.      Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem:

 

Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects

 

iv.      Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo stosowaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.

c.    Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

d.    Cookies dzielimy na następujące kategorie:

 

i.        Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)

Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

ii.       Cookies funkcjonalne (typ 2)

Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

iii.      Cookies ofertowe (typ 3)

Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

iv.      Cookies podmiotów trzecich (typ 4)

Te cookies umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

 

Informacje w sprawie polityki prywatności

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące cookies:

 

Nazwa pliku cookie

Opis

Typ pliku cookie

AAMC_daimlerag_0

Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu korzystania ze stron internetowych. Analityczne pliki cookie pomagają nam przykładowo identyfikować szczególnie popularne aspekty naszej oferty internetowej. Dzięki temu możemy lepiej dostosować zawartość naszych stron internetowych do Twoich potrzeb, a tym samym udoskonalać naszą ofertę. Dane zgromadzone za pomocą tych plików cookie nie mają charakteru osobowego. Więcej informacji na temat gromadzenia i analizy danych można znaleźć w części „Analiza danych dotyczących użytkowania”.

Typ 3

AMCVS,ADRUM, AMCV, aam_uuid, mbox, s_nr, gapv_csref, s_fid, s_vi, s_cc, s_sq, _ga, _gaexp, s_getNewRepeat, s_gpv*, amcv_*, s_gvo_csref, s_gvo_pid, s_gvo_v*, s_gvo_c*, s_gapv_v*, s_gapv_c*, s_gapv_csref, s_gpv*, s_visit

Te pliki cookie zapisują informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających i w ten sposób pomagają nam stale ją rozwijać zgodnie z zainteresowaniami użytkowników.

Typ 3

MYMPREFS

Ten plik cookie zapisuje Twoje ustawienia domyślne, np. wybrany język i rynek lub kolejność sortowania w wyświetlanych tabelach.

Typ 2

MMPSESSION

Ten plik cookie zapisuje tymczasowe informacje o stanie rzeczywistym, które przyspieszają korzystanie ze strony, np. informację o tym, że korzysta się z kompatybilnej przeglądarki internetowej.

Typ 2

PHPSESSID

Ten plik cookie przydziela Twojemu urządzeniu na czas wizyty anonimowy identyfikator (identyfikator sesji), aby łączyć kilka powiązanych zapytań przesyłanych do serwera i móc je przyporządkować do jednej sesji.

Typ 1

JSESSIONID

Ten plik cookie na czas wizyty na stronie przydziela urządzeniu, na którym jest zainstalowany, zanonimizowany identyfikator (ID sesji), aby połączyć w jeden pakiet większą liczbę powiązanych ze sobą pytań do serwera i przyporządkować je do sesji.

Typ 1

cookiePolicy

Ten plik cookie wskazuje, że użytkownik zgadza się na wykorzystywanie plików cookie na naszych stronach. Jest on inicjowany po zamknięciu okienka o używaniu plików cookie.

Typ 2

mbcsUserCountry

Ten plik cookie zapisuje kraj, z którego użytkownik wchodzi na stronę sklepu Connect. Plik ten jest ważny do momentu zakończenia bieżącej sesji przeglądarki.

Typ 1

mbcsUserIP

Ten plik cookie zapisuje adres IP użytkownika, wykorzystywany do wchodzenia na stronę sklepu Connect. Plik ten jest ważny do momentu zakończenia bieżącej sesji przeglądarki.

Typ 1

omniture_optout Ten plik cookie zapisuje informacje na temat dopuszczalności analizy aktywności użytkownika. Typ 4
RECOMMENDATION_STATE Ten plik cookie zapisuje w sposób zanonimizowany postępy i aktywność użytkownika podczas korzystania z usług internetowego doradcy produktowego, aby poprawić wrażenia użytkownika. Typ 2

 

2. Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych

 

a.   Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics.

b.   Podczas stosowania tych narzędzi analitycznych może nastąpić transfer danych do serwerów zlokalizowanych w USA, gdzie są przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie jest zapewniony „należyty poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Ten poziom bezpieczeństwa może jednak zostać zastąpiony w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw certyfikacją zgodną z tzw. „EU-U.S. Privacy Shield”.

c.   Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

d.   Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

 

i.          Google Inc. („Google”):

Google posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.

Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

ii.    Adobe Systems Inc. („Adobe”)

Adobe posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.

Aby sprzeciwić się dokonywaniu analizy przez produkt Adobe Analytics, proszę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym linku: http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html