Mercedes PRO | Łączność sieciowa za pomocą modułu komunikacyjnego

 • Wbudowany moduł komunikacyjny.

  W Nowym Sprinterze moduł komunikacyjny do usług Mercedes PRO connect jest dostępny fabrycznie1. Dzięki temu Sprinter jest od początku online, a Ty możesz wykonywać swoją codzienną pracę jeszcze efektywniej. Dzięki wbudowanej na stałe karcie e-SIM (LTE), moduł komunikacyjny do usług cyfrowych (JH3)2 przesyła dane szybko i niezawodnie. Jest to podstawowy warunek korzystania z Mercedes PRO connect3.

  Moduł komunikacyjny w nowym Mercedesie Sprinterze
Korzyści dla Ciebie

Przyszłościowy: Moduł komunikacyjny do usług cyfrowych.

Mercedes PRO connect

Zwiększ wydajność swojej floty dzięki Mercedes PRO connect.

Dzięki wyposażeniu seryjnemu, uzyskujesz dostęp do świata Mercedes PRO connect, co umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu transparentności, kontroli oraz wsparcia Twojego biznesu. Sprawna komunikacja między menedżerem floty, kierowcą i pojazdem znacznie ułatwia wydajniejsze prowadzenie przedsiębiorstwa.

 • Łączność sieciowa zapewniona fabrycznie

  Optymalna łączność od samego początku.

 • Różnorodne usługi Mercedes PRO connect

  Zgrupowane w 8 atrakcyjnych pakietach korzyści.

 • Większa wydajność dzięki łączności sieciowej

  Już od pierwszego kilometra.

Moduł komunikacyjny do usług cyfrowych

Udana komunikacja.

Mercedes PRO connect jako rozwiązanie fabryczne składa się z różnych elementów, które umożliwiają, a przede wszystkim ułatwiają komunikację między menedżerami floty, kierowcami i pojazdami.

Moduł komunikacyjny

Moduł komunikacyjny (JH3) do usług cyfrowych o prędkości LTE.

Wbudowany fabrycznie moduł komunikacyjny (JH3) do usług cyfrowych umożliwia korzystanie z usług Mercedes PRO connect z prędkością LTE.

Szybkie połączenie z Internetem.

Wbudowana na stałe karta e-SIM modułu komunikacyjnego (LTE) umożliwia niezawodne i szybkie połączenie pojazdu z internetem2. Jest ono wykorzystywane w systemie telefonu alarmowego Mercedes-Benz3, w systemie Live Traffic Information i we wszystkich dalszych usługach Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect daje pełną przejrzystość, kontrolę i wsparcie na wysokim poziomie, aby mogli Państwo jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swojego dnia pracy.

Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Zanim będzie można zarządzać pojazdami w Narzędziu do Zarządzania Pojazdami, należy najpierw dodać samochody do konta Mercedes PRO (w Portalu lub u dealera Mercedes-Benz). Niektóre informacje i pojeździe, takie jak model, rodzaj paliwa lub typ skrzyni biegów, są ładowane automatycznie do systemu na podstawie numeru VIN.

Narzędzie do zarządzania pojazdami

Narzędzie do Zarządzania Pojazdami.

Za pośrednictwem Narzędzia do Zarządzania Pojazdami manager floty uzyskuje podgląd całej swojej floty. Stosownie do potrzeb i zamówionych usług może dokładnie odfiltrować te informacje, które są dla niego szczególnie ważne.

W ten sposób może np. uzyskać we właściwym czasie dostęp do informacji o zbliżających się przeglądach, określić lokalizację pojazdów i dzięki temu lepiej rozdzielać nowe zlecenia. Ponadto może uzyskać wgląd w już zakończone kursy i przesyłać wiadomości do aplikacji Mercedes PRO connect4. Pomaga to w planowaniu wykorzystania floty z wyprzedzeniem.

Mercedes PRO connect App

Aplikacja Mercedes PRO connect

Aplikacja Mercedes PRO connect4 umożliwia prostą identyfikację kierowcy z samochodem. Pozwala także komunikować się menedżerowi floty z kierowcami4. Dzięki niej informacje o celu przejazdu i dane z samochodu są bezpośrednio wyświetlane na smartfonie kierowcy4. Jeżdżąc w trybie „Służbowym”, menadżer floty ma pogląd do średniego spalania oraz prędkości na trasie.

System multimedialny MBUX

System multimedialny MBUX.

System multimedialny MBUX czyni pojazd osobistym asystentem podróży. Za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości i intuicyjnej obsługi głosowej, kierowca ma dostęp do funkcji komunikacyjnych i informacyjnych na trasie swojego przejazdu oraz do mediów. Dzięki aktualnym mapom i bieżącym informacjom o ruchu drogowym, kierowca, bezpiecznie i sprawnie osiąga swój cel.

Dostępność i wymagania dotyczące korzystania z usług.

Tu znajdziesz najważniejsze warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było używać Mercedes PRO connect jako standardowego rozwiązania.

Kompatybilne pojazdy
Kompatybilne modele5 i typoszeregi można znaleźć w następującej tabeli*.

Model Typoszereg(i) Rok produkcji
Sprinter 907 06/2018
Sprinter 910 06/2018
Vito 447 05/2019

System multimedialny MBUX z nawigacją jest dostępny w wyposażeniu dodatkowym dla Sprintera 907 i Sprintera 910. 

 

*

Lista typoszeregów może się różnić w zależności od kraju. W przypadku reimportu lub importu prywatnego oryginalny kraj docelowy jest istotny dla kompatybilności. W pojazdach wyposażonych w instalację podtrzymującą pracę silnika po wyjęciu kluczyka (MW1) istnieją ograniczenia w działaniu funkcji usług „Cyfrowa rejestracja informacji” i „Cyfrowy dziennik kierowcy”. Gdy instalacja podtrzymująca pracę silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

Wymagania techniczne

Aby móc korzystać z narzędzia do zarządzania pojazdami, należy spełnić następujące wymagania systemowe:

 

Przeglądarka

Obsługiwane są powszechnie stosowane przeglądarki. Zalecane są następujące wersje przeglądarek:

 • Mozilla Firefox 51+
 • Google Chrome 56+
 • Safari 10+
 • Microsoft Edge wszystkie wersje

Należy zwrócić uwagę, że Narzędzie do Zarządzania Pojazdami oraz Portal Mercedes PRO nie są zoptymalizowane do korzystania na tabletach i smartfonach. Należy je więc obsługiwać wyłącznie na PC.

Obsługiwane smartfony
Z aplikacji Mercedes PRO connect można korzystać na powszechnie używanych smartfonach, jest ona dostępna w sklepach z aplikacjami Apple i Google.

Pobierz teraz aplikację Mercedes PRO connect!

Apple
System operacyjny od wersji iOS 9

Android
System operacyjny od wersji 5.0

Smartfony z dostępem Root lub Jailbreak nie są obsługiwane ze względów bezpieczeństwa.

Dostępność w Twoim kraju

Mercedes PRO connect jako standardowe rozwiązanie z modułem komunikacyjnym (LTE) do usług cyfrowych (JH3) jest dostępne w:

 • Polska
 • Dania
 • Niemcy
 • Finlandia
 • Francja
 • Irlandia
 • Włochy
 • Holandia
 • Norwegia
 • Belgia
 • Austria
 • Portugalia
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Słowacja
 • Hiszpania
 • Czechy
 • Węgry
 • USA
 • Wielka Brytania
Landkarte zeigt Länder an, in den Mercedes PRO connect verfügbar ist
Wyszukiwanie dealerów
Umów się teraz

Osoba kontaktowa.

Szybko i wygodnie znajdź swojego partnera Mercedes-Benz Vans.

Trzy nowe Sprintery Mercedes-Benz stoją obok siebie
Krok po kroku

Oto jak rozpocząć korzystanie z Mercedes PRO connect.

Pomocne instrukcje, pytania i odpowiedzi oraz wszelkie szczegóły dotyczące Mercedes PRO connect znajdziesz tu w zwartej i przejrzystej formie.

1

Moduł komunikacyjny jest dostępny w Sprinterze 907 i 910 od 06/2018. W pojazdach wyposażonych w układ kontynuacji pracy silnika (MWS) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Elektroniczna książka jazd”. Przy aktywnym układzie kontynuacji pracy silnika (MWS) system rozpoznaje tylko jedną jazdę.

2

W zależności od regionalnej dostępności.

3

Dostarczanie usług w połączeniu ze zintegrowanym modułem komunikacyjnym jest zależne od zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

4

Aplikacji Mercedes PRO connect App nie wolno używać podczas jazdy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odwrócenia uwagi od sytuacji na drodze i sprowadzenia w ten sposób niebezpieczeństwa na siebie lub osoby trzecie. Należy również przestrzegać ustawowych przepisów obowiązujących w kraju, w którym się aktualnie przebywa.

5

W zależności od modelu pojazdu moduł komunikacyjny dla usług cyfrowych jest dostępny jako wyposażenie standardowe lub dodatkowe.