Slik starter du med Mercedes PRO connect.

Trinnvis

Veien til en nettverkskoblet flåte.

Kommunikasjonsmodul

Veiledning til administratorer og flåteadministratorer

  Sekskantet celle inneholder nummer 1

  Opprette Mercedes PRO Portal-konto

  Registrer deg som firmaadministrator for Mercedes PRO Portal, og opprett en firmakonto. Vær oppmerksom på at du må være autorisert for å opprette konti for firmaet ditt.

  > Mercedes PRO Portal

  Du bruker nye Mercedes-Benz Sprinter som privatkunde (f.eks. til camping)? Henvend deg direkte til din forhandler. Du finner mer informasjon her:

  > Finn ut mer
  Sekskantet celle inneholder nummer 2

  Opprette kjøretøy og produkter

  Når du har opprettet firmakontoen din, oppretter du kjøretøyet/kjøretøyene dine i Mercedes PRO Portal. Du kan allerede nå bestille Mercedes PRO connect-produkter. Kontroller på forhånd om Mercedes PRO-produktene som bestilles, kan benyttes i kjøretøyet/kjøretøyene dine.

  > Kontrollere kompatibilitet
  Sekskantet celle inneholder nummer 3

  Verifisere hos forhandler

  Når kontoen din er opprettet samt kjøretøyet/kjøretøyene dine og Mercedes PRO connect-produkter, må en offisiell Mercedes-Benz varebil-forhandler verifisere første firmaadministrator og de opprettede kjøretøyene (dette gjøres én gang). Ta i den forbindelse kontakt med din Mercedes-Benz varebil-forhandler for å avtale dato. Som alternativ kan du foreta trinn 1 til 3 komplett hos din forhandler.

  > Forhandlersøk
  Sekskantet celle inneholder nummer 4

  Starte kjøretøyadministrasjon

  Når din Mercedes-Benz varebil-forhandler har foretatt verifiseringen, kan du benytte Mercedes PRO Portal og Mercedes PRO produktene som du har opprettet, i de tilordnede kjøretøyene.

  Via Mercedes PRO Portal kommer du nå også til kjøretøyadministrasjonsverktøyet, der du som flåteadministrator kan opprette førere. I kjøretøyadministrasjonsverktøyet får du oversikt over hele flåten, og kan administere kjøretøy og førere.

Veiledning til førere

  Sekskantet celle inneholder nummer 1

  Registrere som fører

  Når din flåteadministrator har opprettet deg i kjøretøyadministrasjonsverktøyet for bruk av Mercedes PRO connect, mottar du en e-post for å fullføre registreringen. Følg aktiveringstrinnene, deretter er kontoen din opprettet.

  Sekskantet celle inneholder nummer 2

  Installere app

  Installer appen Mercedes PRO connect1 på smarttelefonen din. Registrer deg med den sentrale tilgangstjenesten til Daimler AG. Nødvendige forutsetninger for smarttelefonen samt lenkene til App Stores finner du her:

  > Tilgjengelighet og brukskrav
  Sekskantet celle inneholder nummer 3

  Sette app i drift

  Start appen på smarttelefonen din, logg deg eventuelt inn med sentral tilgangsservice hos Daimler AG. Ved hjelp av appen kan du nå tilordne deg et kjøretøy, eller du har allerede blitt tilordnet et kjøretøy av din flåteadministrator.

Ferdig! Du kan nå bruke fordelene ved Mercedes PRO connect i kjøretøyet ditt.

Mercedes PRO Adapter

Veiledning til administratorer og flåteadministratorer

  Sekskantet celle inneholder nummer 1

  Bestill adapter

  Mercedes PRO-adapteren er å få på ditt foretrukne Mercedes-Benz verksted. Sjekk først om bilen(e) din(e) er kompatible med Mercedes PRO-adapteren .

  > Kontrollere kompatibilitet
  Sekskantet celle inneholder nummer 2

  Opprett en Mercedes PRO konto

  Når du har signert avtalen for Mercedes PRO connect og samlet inn den nødvendige informasjonen, starter installasjonen av din brukerkonto og dine kompatible Mercedes-Benz biler.

  Sekskantet celle inneholder nummer 3

  Logg inn i biladministrasjonsverktøyet

  Wenn Sie sich für einen Computeradministrator entscheiden, können Sie sich mit Mercedes PRO verbinden, und Sie werden sich per E-Mail mit dem Status Fullføre registreringen befassen. Sie haben noch keine Bewertungen für aktiveringen fullført.

  > Voertuigmanagementtool

  Sekskantet celle inneholder nummer 4

  Legg til førerne

  Deretter kan du invitere førerne dine til å registrere seg gratis.

Veiledning til førere

  Sekskantet celle inneholder nummer 1

  Registrer deg som fører

  Etter at du har blitt lagt til av flåteadministratoren din som bruker av Mercedes PRO connect, vil du motta en e-post for å fullføre registreringen. Følg aktiveringstrinnene og kontoen din er opprettet allerede.

  Sekskantet celle inneholder nummer 2

  Installer appen

  Installer Mercedes PRO adapter-appen2 på smarttelefonen din. Logg deg på med din personlige Mercedes PRO brukerkonto. De nødvendige kravene til smarttelefoner og lenkene til App Stores finner du her:

  > Tilgjengelighet og bruksvilkår
  Sekskantet celle inneholder nummer 3

  Plugge inn adapteren og koble til smarttelefonen

  Plugg adapteren i diagnosetilkoblingen ("OBD2-kontakten") i bilen din. Med vedlagt festemiddel (klistremerke med borrelås) kan du feste klaffen til adapteren ved behov. Den røde lysdioden på adapteren begynner å blinke. Innen de neste tre minuttene kan du koble smarttelefonen din til adapteren via Bluetooth®;. Søk etter enheten som heter "MB-XXXXXXX" i Bluetooth®;-menyen på smarttelefonen din. Er bilen koblet til adapteren, er lysdioden permanent blå. Gjenta prosedyren hvis tre minutter ikke er tilstrekkelig. For Sprinter ( 906 ) brukes en lengre dreielås.

  Sekskantet celle inneholder nummer 4

  Installer adapteren med appen

  Nå kan du starte appen på smarttelefonen din, logg deg på med din Mercedes PRO brukerkonto og velg "Legge til ny bil" med plussikonet. Pass på at du har en god og stabil internett-forbindelse. Hvis du allerede har lagt til en bil i appen, aktiverer du "Mine biler" og velger "Legg til flere biler" med plussymbolet.
  Når appen ber om det, starter du bilmotoren for resten av installasjonen. Nå blir bildataene undersøkt og kontrollert. Følg instruksjonene i appen til oppstartingen er ferdig. Når appen ber om det, slår du av motoren og bekrefter at oppstartingen er ferdig.

Nå er bilen lagt inn, og du kan bruke alle funksjonene til Mercedes PRO adapter.

Mercedes-Benz forhandlere

Opplæringsvideoer.

Opplæringsvideoene viser i detalj hvordan du kan bruke Mercedes PRO, Mercedes PRO Portal og Verktøy for kjøretøyadministrasjon mest mulig effektivt.

Vanlige spørsmål.

Trenger du hjelp?

Se svarene på vanlige spørsmål knyttet til Mercedes PRO og bruken i bil.

Support.

mproconnect.nor@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*

*Vi er tilgjengelige for deg døgnet rundt.

1

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

2

Mercedes PRO adapter-appen må ikke brukes under kjøring. Overhold gjeldende lover og regler i ditt land for bruk av smarttelefonen i bilen mens du kjører.